چرا نئولیبرالیسم را نادرست به کار می بریم؟

سه شنبه 4 آبان 1395 02:32 ب.ظ

 

چرا نئولیبرالیسم را نادرست به کار می بریم؟

 • چرا نئولیبرالیسم را نادرست به کار می بریم؟

  یادداشت مولف: این متن در پاسخ به کتابی از فیلیپ میرووسکی،  پژوهشگر تاریخ اندیشه اقتصادی، نوشته شده است و به تفاوت های بنیادین دیدگاه لیبرتارین مکتب اتریش با نئولیبرالیسم می پردازد. نئولیبرالیسم  که گاهی برخی آن را  به جای دشنام! به کار می برند، دیدگاهی اقتصادی است که قوت و ضعف های خود را دارد و می توان به آن نقد داشت، چنانکه در  نوشتار پیش رو همین مسیر دنبال شده است، ولی پیش نیاز نقد  فهم درست اندیشه هاست.  از آنجا که درباره هر دو دیدگاه نئولیبرال و لیبرتارین بدفهمی ها کم نیست، خواندن این یادداشت که با زبانی ساده هم نوشته شده است، می تواند در فراهم آوردن تصویری درست رهگشا باشد.

  فیلیپ میرووسکی در کتابش که نام درازی هم دارد؛ “گرما بیش از نور: اقتصاد همچون فیزیک اجتماعی و فیزیکی چونان اقتصاد طبیعت” به اقتصاد نئوکلاسیک می پردازد و از آن به دلیل به کار گیری روش های علوم طبیعی انتقاد می گیرد. او کتاب تازه ای هم به چاپ رسانده است که به نئولیبرالیسم و اقتصاد در دوران بحران مالی می پردازد. در این کتاب تازه با عنوان جنجالی “هرگز نگذار یک بحران جدی هدر برود: چگونه نئولیبرالیسم از مخمصه بحران مالی جان سالم به در برد” ادعا می کند که اقتصاددانان جریان اصلی (mainstream) در پیش بینی و توضیح  بحران مالی ناکام ماندند، ولی علیرغم این ناکامی همچنان قرص و محکم کارشان را مانند گذشته ادامه دادند و انگار نه انگار که چیزی اتفاق افتاده است.

  میرووسکی معتقد است که بحران اقتصادی به سود اقتصاد نئوکلاسیک، نئولیبرالیسم و راست سیاسی تمام شد و این جز با پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی و رایزنی های گسترده ای که انجمن مون پلرن (Mont Pelerin) آن را هدایت می کرد ممکن نبود. اما انجمن مون پلرن چه کرد؟ میرووسکی می گوید انجمن مون پلرن کانون شبکه ای پیچیده از محافظه کاران و اندیشکده های هوادار بازار آزاد و دانشگاهی های نئولیبرالی بود که دستی هم در سیاست داشتند و توانستند با فعالیت های خود از این بحران هم به سلامت بگذرند. این انجمن را سال ۱۹۴۷ چهره های مشهوری مانند هایک، پوپر، میزس و  فریدمن بنیان نهادند و هدف از آن دفاع از آزادی بیان، جامعه باز و اقتصاد آزاد بود.

  تحلیل میرووسکی با آنکه خیلی به چپ می زند و با نگاهی برابری‎خواهانه (Egalitarian) به موضوع پرداخته است، جالب  و شایسته بررسی است، به ویژه آنجا که به اقتصاد نئوکلاسیک می پردازد.

  نقدی بر اقتصاد جریان اصلی

  اقتصاد نئوکلاسیک از پس پیش‌بینی “کسادی بزرگ” (the Great Recession) دهه ۲۰۰۰ بر نیامد،  اقتصاددانان نئوکلاسیک که معتقد بودند دوران جدیدی از ثبات و پایداری  اقتصاد کلان آغاز شده است و حتی از دوره “اعتدال بزرگ” (the Great Moderation) سخن می گفتند، باز هم غافلگیر شدند و نتوانستند مسائل و دشواری های جدی ای را که سیستم مالی و اقتصاد جهان با آن روبه رو شد را توضیح دهند.

  میرووسکی توضیح می دهد که این ناکامی بزرگ نتیجه به بن بست رسیدن روش شناسی آنهاست، نئوکلاسیک ها با آن ابزارهای همیشگی مانند مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE: Dynamic Stochastic General Eequilibrium) نتوانستند رکود بزرگ را پیش بینی کنند، فهم دلیل آن هم دشوار نیست، در این مدل ها چیزی به نام بحران پیش بینی نشده است، گذشته از آنکه نئوکلاسیک ها نتوانستند بحران را پیش بینی کنند، حتی اکنون و پس از سر گذراندن بحران نیز باز نمی توانند توضیحی مناسب از چرایی آن را پیشنهاد کنند.

  میرووسکی به تعارضی جدی در اردوگاه نئوکلاسیک ها اشاره دارد، نظریه های نئوکلاسیک نمی تواند بحران مالی را توضیح دهند و میان نظریه و واقعیت شکافی بزرگ وجود دارد. او می گوید نئوکلاسیک ها به جای پاسخ به این مشکل، سعی می کنند با دستکاری شواهد تجربی آنها را به نظریه هایشان بخورانند. آنها به جای اعتراف به لزوم یک تغییر اساسی در علم اقتصاد، سرسختانه به مدل های ریاضی شان چسبیده اند و خیال رها کردن آنها را هم ندارند.

  میرووسکی به درستی بر این لختی و منعطف نبودن نئوکلاسیک ها انگشت می گذارد، هرچه باشد، نمی توان به سادگی از چیزی که آن همه پای آن وقت و هزینه گذاشته شده است دل کند. اهالی اقتصاد می مانند و حوضشان، بدون آنکه هیچ چشم انداز و امیدی به آینده داشته باشند. آموزش های رسمی هم تنها تکرار مدام همان سنت کهن اقتصاد است و بس. دانشجویان اقتصاد هم کتاب های درسی ای را می خوانند که آش درهم جوشی از نظریه های ناسازگار است. آنها هم یاد می گیرند که مقاله های مجلات معتبر را بخوانند، مقاله هایی که روش شناسی غالب را به کار می گیرند. پس از توصیف چنین اوضاعی است که میرووسکی به این واقعیت هم اشاره می کند که مجلات معتبر به سوی مقاله های آماری و ریاضی رفته اند و دیگر نوشته هایی که به روش شناسی ها و تاریخ اقتصاد بپردازد را چاپ نمی کنند. میرووسکی به درستی این ریاضی سازی افراطی را به ورود دانشمندان علوم طبیعی به اقتصاد ربط می دهد و همین را یکی از دلایل بحران مالی می داند.

  مشکل روش شناسی

  میرووسکی روش شناسی نئوکلاسیک را به نقد می کشد و می گوید که اقتصاددانان در حسرت دقت و قوت علوم فیزیکی اند و از همین روست که روش ها و مدل های علم فیزیک را تقلید می کنند. به دلیل همین رویکرد ریاضی رایج در فیزیک است که اقتصاددانان نئوکلاسیک نتوانستند بحران را  پیش بینی کنند. نقد میرووسکی حتی اقتصاددانان نئوکلاسیک چپ را هم بی نصیب نمی گذارد. او نه تنها برنانکه و گرینسپن را می نوازد، بلکه از استیگلیتز و کروگمن هم نمی گذرد. هرچند این اقتصاددانان از نظر ایدئولوژیک با یکدیگر فاصله دارند، ولی همه از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می کنند که در آن یک مصرف کننده نمونه (agent representative) باید تابع های مطلوبیت را بیشینه کند.

  به گفته میرووسکی همین مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بودند که توانست دوباره علم اقتصاد را یکپارچه کنند، علمی که بعد از انقلاب کینزی بخش اقتصاد خردش و کلانش جدا شده بود. این مدل ها در واقع این امکان را فراهم می کنند که بتوان رویکرد ریاضی اقتصاد خرد را در عرصه کلان هم استفاده کرد. این کار با بهره گیری از مفهوم کارگزارهایی که دنبال بیشینه کردن مطلوبیتشان هستند و همچنین تجمیع بالای (high Aggregation) داده ها ممکن شد. میرووسکی حتی آنقدر جلو می رود که ادعا می کند بدون مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) علم اقتصاد نئوکلاسیک دود می شود و به هوا می رود.

  هرچند میرووسکی به بازخوانی و تحول در علم اقتصاد و پایان دادن به پارادایم نئوکلاسیک دعوت می کند، خود وی در ارائه یک مکتب جایگزین در می ماند و به نظر می رسد به کلی از رویکرد کردمان شناسی (پرکسیولوژی) مکتب اتریش بی خبر است. آن مکتب جایگزین که میرووسکی دنبالش می گردد، پیشتر هم وجود داشته است. از قرار میرووسکی نمی دانسته است که اقتصاددانان مکتب اتریش به دلیل رویکرد واقع گرایانه خود از بحران مالی شگفت زده نشدند و حتی برخی آن را پیش بینی هم کردند. متاسفانه  میرووسکی در مورد مکتب اتریش خیلی چیزها را نمی داند و تفسیرش از هایک و نپرداختن به فن میزس و موری روثبارد گواه این است، پس غریب نیست اگر از اقتصاددانان معاصر و زنده مکتب اتریش هم به کلی بی خبر باشد.

  آشفتگی تحلیلی  میرووسکی درباره  مکاتب فکری

  مشکل اصلی میرووسکی اینست که نسبت به مکتب اتریش و لیبرتارین ها نگاه درستی ندارد. او بیشتر اقتصاددانان نئوکلاسیک را نئولیبرال می خواند (جز چندتایی مانند کروگمن و استیگلیتز که به چپ می زنند). میرووسکی مکتب اتریش را هم در اردوگاه نئولیبرال ها جای می دهد. هرچند او در چند جای کتابش به تفاوت “نئولیبرال و لیبرتارین” و نئوکلاسیک ها و اتریشی ها” اشاره کرده است، ولی به نظر چندان به آن پایبند نبوده است و نتایج غریبی گرفته است.

  برای مثال، او می گوید که فرضیه بازار کارا  (EMH: Efficient Market Hypothesis) در مکتب شیکاگو در واقع چیزی جز همان نظریه دانش هایک نیست و به طور ضمنی ادعا می کند که هایک و دیگر اقتصاددانان مکتب اتریش در همان خط اقتصاددانان نئوکلاسیک قرار می گیرند و البته هر دو را نئولیبرال می نامد.  (میان “دانش” که هایک از آن سخن می گوید و “اطلاعات” که در دیدگاه نئوکلاسیک بر آن تاکید می شود باید تفاوت گذاشت، در “دانش” سیاق و زمینه (Context) اهمیت بسیار دارد و ویژگی شخصی (subjective) آن بسیار پررنگ است)

  چنین نتیجه ای بسیار دور از واقعیت است. هایک دانش را خاموش (tacit)، خصوصی، شخصی و پخش شده  (decentralized) فرض می کرد، چنین دیدگاهی با رویکرد ریاضی و صوری به اطلاعات تفاوتی بنیادین دارد. به طور خاص باید بگوییم که سرشت خلاقانه “دانش” کارآفرینانه در سنت اتریشی با “اطلاعات” عینی و از پیش مشخص در فرضیه بازار کارا  (EMH) هیچ سازگاری ندارد.

  فرضیه بازار کارا (EMH)  به این اشاره دارد که قیمت های بازار همه اطلاعات مربوط را در خود دارند و می توان قیمت ها را نوعی اطلاعات عینی تلقی کرد که در بازار خرید و فروش می شوند. اما باید به یاد داشت در نگاه اتریشی ها، عینی یا از پیش معلوم بودن اطلاعات چندان اهمیتی ندارد، بلکه بیشتر باید به تفسیر ذهنی آن اطلاعات و خلق دانش کارآفرینانه پرداخت، دانشی که در یک فرایند پویا شکل می گیرد. قیمت های گذشته تنها روابط مبادله تاریخی هستند و به نقش آفرینان بازار کمک می کنند تا اطلاعاتی تازه خلق کنند. میرووسکی در واقع وقتی می نویسد بازار همه دانشی که ما می خواهیم بدانیم و لازم داریم را منتقل می کند، تفسیری نادرست از اندیشه هایک به دست می دهد. هایک برخلاف گفته میرووسکی بر این باور است که قیمت ها این امکان را فراهم می کنند که از دانش ذهنی دیگر نقش آفرینان بازار هم بهره بگیریم. قیمت های بازار هیچگاه به خودی خود دانش مورد نیاز ما را منتقل نمی کنند، بلکه نقش آفرینان بازار برای دستیابی به اهدافشان باید چنین دانشی را کشف و خلق کنند.

  این در هم آمیختن نادرست شخصی بودن (subjectivism) و نظریه دانش هایک از یک سو و فرضیه بازار کارا (EMH)، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) و مدل بلک شولز از سویی دیگر، دشواری های دیگری را هم پیش می کشد. در یک سازه تعادل (equilibrium construct) مانند فرضیه بازار کارا (EMH)، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) و مدل بلک شولز هیچ چیز ذهنی و شخصی وجود ندارد. در همه این مدل های ریاضی همه اطلاعات لازم از پیش معلوم است. اینها مدل هایی ایستا هستند. میرووسکی در واقع نکته اصلی هایک را نادیده گرفته است که کارآفرین در فرایند بازار رقابتی اطلاعات جدید کشف می کند. از آنجا که بازار یک فرایند است، هیچگاه کامل و به تمامی آشکار نمی شود. نقش آفرینان بازار شاید اشتباه کنند و به دام توهم بیفتند و در کل کتاب میرووسکی نمونه های خوبی از همین اشتباه ها و توهم ها را می توان دید.

  نتیجه شگفت آور دیگری که میرووسکی به دلیل یکی گرفتن مکتب اتریش و نئولیبرالیسم می گیرد مربوط به سازه باوری (Constructivism) است. میرووسکی نئولیبرال ها را سازه باور می داند. اما او که هایک (و شاید حتی کل مکتب اتریش) را در دسته نئولیبرال ها جای داده است، تلاش می کند تا نقد ویرانگر هایک بر سازه باوری را با نئولیبرالیسم آشتی دهد. اما چگونه می توان هایکی را که با شدت علم پرستی (scientism) و سازه باوری را در قرن بیستم کوبیده است یک سازه باور دانست؟

  اتریشی ها و شیکاگویی ها

  یکی گرفتن مکتب اتریش با مکتب شیکاگو هم نارواست، چنانکه میرووسکی به طور ضمنی چنین کرده است. میرووسکی ادعا می کند که نئولیبرال ها به مفهوم نظم خودجوش باور دارند، در حالیکه این مفهومی است که هایک و دیگر اقتصاددانان اتریشی به کار می گیرند. برخلاف این ادعا، نئولیبرال های مکتب شیکاگو ابزار تحلیلشان سازه تعادل است. حتی می توان گفت “تحلیل تعادل” از اساس با تحلیل فرایند پویای بازار مکتب اتریش در تعارض است. کوتاه سخن آنکه نئولیبرال های مکتب شیکاگو مفهوم نظم خودجوش را به شکل منسجم و درست به کار نمی برند.

  نویسندگانی همچون مارک اسکوسن (۲۰۰۶) تلاش کرده اند تا این بر شکاف میان دو مکتب اتریش و شیکاگو پل بزنند. اما چنین کاری سودایی است محال. تفاوت اصلی و بنیادی میان این مکتب فکری در روش شناسی آنهاست. اتریشی های هوادار سنت میزس رویکردشان بر پایه منطق است و با قوانین اقتصادی پیشینی (a Priori) برگرفته از اصل (Axiom) کنش انسان و البته در کنار آن با کمک برخی پیش فرض های کلی دیگر استدلال را پیش می برند. به جای آزمایش و مشاهده دنیای بیرون، آنها رو به درون دارند و با درون نگری (introspection)  می خواهند حقیقت را دریابند.

  اقتصاددانان مکتب شیکاگو بر خلاف آنها به پیروی از میلتون فریدمن (۱۹۵۳) از یک روش شناسی پوزیتیویستی بهره می گیرند. در حالیکه اتریشی ها معتقدند نخست باید یک نظریه در دست داشت تا بتوان تاریخ را فهمید، هواداران مکتب شیکاگو در پی بیرون کشیدن قوانین اقتصاد از دل تاریخ اند و گاهی به این منظور از روش های اقتصادسنجی هم بهره می گیرند. اتریشی ها واقعیت را همچون فرایند پویای تعامل انسان ها فرض می کنند، ولی شیکاگویی ها مدل های تعادل را به کار می بندند؛ مدل هایی که در آنها با توجه به تعریفشان خبری از کارآفرینی و خلاقیت نیست و فرایند پویای بازار هم نادیده گرفته شده است. اتریشی ها وظیفه اقتصاددان را فهم و توضیخ قوانینی می داند که بر فرایند پویای بازار حاکم اند، اما فریدمن در جایگاه قطب مکتب شیکاگو هدف را پیشگویی آینده می داند. در حالیکه اقتصاددانان مکتب اتریش در پی توضیح واقع گرایانه فرایند بازار اند، فریدمن خیلی به واقعی بودن پیش فرض ها کاری ندارد و تنها قدرت پیشگویی نظریه ها را مهم می داند.

  میرووسکی در کتابش رویکرد فریدمن را به نقد می کشد و می گوید این رویکرد “مدل سازی برای پیشگویی” هیچ حاصلی نداشته است و به جایی نرسیده است، چیزی که بسیاری از اتریشی ها هم با آن هم نظرند. متاسفانه، میرووسکی در کتابش اشاره ای به روش شناسی اتریشی ها نمی کند و البته به نظر از این دیدگاه جایگزینی که بسیاری از اعضای “نئولیبرال” انجمن مون پلرن هم مدافع آن بودند، بی خبر است.

  اختلاف دیدگاه دیگر میان وین (اتریشی ها) و شیکاگو درباره “رقابت” است، اختلافی که پیامد مستقیم روش شناسی های متفاوت آنهاست. شیکاگویی ها از قوانین ضدتراست و انحصار حمایت می کنند تا واقعیت بیشتر و بیشتر به پیش فرض های مدل رقابت کامل مورد علاقه آنها نزدیک شود، ولی اتریشی ها مخالف دخالت دولت در فرایند پویای بازار اند.

  تجمیع بالایی که برای مدل سازی و ریاضی کردن واقعیت باید به آن تن داد هم دو دیدگاه متفاوت و متعارض درباره سرمایه در دو مکتب به بار می آورد. سرمایه که آن را با کی بزرگ (K) در مدل های ریاضی شیکاگویی ها نشان می دهند، دارایی و پولی دائمی و همگن فرض می شود که به صورت خودبه خود و آنی می تواند درآمد ایجاد کند. چنین دیدگاهی که سرمایه را همگن و تولید را آنی می انگارد نتیجه مستقیم ریاضی کردن و عددی سازی مکتب شیکاگوست.

  اتریشی ها سرمایه را چیزی یکسره متفاوت با نئوکلاسیک ها می دانند و البته نباید از یاد برد که بحثی جدی و پرشور بر سر مفهوم سرمایه بین وین و شیکاگو برقرار بود. هایک (۱۹۳۶) و فریتز ماشلوپ (۱۹۳۵) مفهوم سرمایه ای را که فرانک نایت مطرح می کرد به نقد کشیدند، وی سرمایه را پولی همگن فرض می کرد که گویی به صورت خودکار خود را حفظ می کند. نظریه سرمایه اتریشی ها و اینکه تولید را فرایندی در گذر زمان (نه آنی) فرض می کنند به آنها این امکان را داد که نظریه تحریف در ساختار تولید در طی زمان را پیشنهاد بدهند، تحریفی که با بسط اعتبار (credit expansion) گسترده ای که با پس انداز واقعی پشت آن نیست حاصل می شود. به بیان دیگر با بسط اعتبار، حساب و کتاب صاحبان کسب و کار برای اقتصادی بودن فعالیت هایشان مخدوش می شود و فعالیت های غیراقتصادی به نادرست اقتصادی تلقی می شوند.

  نظریه چرخه های کسب وکار اتریشی ها به طور معمول در مکتب شیکاگو به درستی درک نمی شود، زیرا اقتصاددانان نئوکلاسیک ابزارهای نظری لازم برای آن را در اختیار ندارند، ابزارهایی که نمی توانند با روش شناسی خودشان به آنها برسند.

  توضیح رونق و رکود

  از این رو، تفسیرهای مکتب شیکاگو و اتریش از کسادی بزرگ (دهه ۲۰۰۰) و رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰) (the Great Depression) با یکدیگر بسیار متفاوت است. مکتب شیکاگو به پیروی از میلتون فریدمن و آنا جی شوراتز، گستردگی و شدت رکود بزرگ را به خطاهای فدرال رزرو (بانک مرکزی) نسبت می دهند. فریدمن و شوراتز ادعا می کنند که فدرال رزرو پایه پولی را در سال های آغازین دهه ۱۹۳۰ با شتاب کافی افزایش نداد. بر اساس چنین تفسیری بود که بن برنانکی (۲۰۰۲) به فریدمن قول داد که دیگر آن اشتباه را تکرار نکند و از این رو بود که فدرال رزرو در واکنش به کسادی بزرگ سیاست آسان سازی کمّی (Quantitative easing) را پیش گرفت.

  نظریه چرخه کسب و کار اتریشی ها درست بر خلاف مکتب شیکاگو، رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را با بسط اعتبار بسیار زیاد دهه ۱۹۲۰ توضیح می دهد. در دیدگاه اتریشی ها، تزریق دوباره پول و افزایش عرضه آن، سازوکارهای تنظیم ضروری را مخدوش می کند و سرمایه گذاری های نادرست قدیمی را که از همان آغاز غیراقتصادی بودند را درست جلوه می دهد و راه را برای سرمایه گذاری های بد بعدی هم می گشاید. اتریشی ها شدت رکود بزرگ را با توجه به اندازه بسط اعتبار دهه ۱۹۲۰ و سرمایه گذاری های نادرست پیامد آن و همچنین مداخله های دولتی دهه ۱۹۳۰ (مانند قانون تعرفه اسموت و هولی یا نیودیل به طور کلی) توضیح می دهند.

  اقتصاددانان اتریشی با ثبات ظاهری قیمت ها در سال های آغازین دهه ۲۰۰۰ فریب نخوردند. در واقع میزس و هایک بسیار پیش از این درباره سیاست های تثبیت سطح عمومی قیمت ها هشدار داده بودند؛ سیاست هایی که امثال فیشر و دیگر پول گرایان هوادار آن بودند. در دوره های رشد اقتصادی چنین سیاست هایی به معنای تزریق مداوم پول جدید است که در طی زمان محاسبه اقتصاید را  مختل می کند. اتریشی ها با توجه به نظریه چرخه های تجاری خود و برخلاف شیکاگویی ها از بحران مالی ۲۰۰۸ شگفت زده نشدند. همین طور انتظار رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را هم داشتند. بنابراین ادعای کلی میرووسکی که (همه) اقتصاددانان را با یک چوب می راند و همه آنها را متهم به ناتوانی در پیش بینی بحران مالی می کند، نباید جدی گرفت. درست است که اقتصاددانان نئوکلاسیک با توجه به روش شناسی خاص خود نمی توانستند ابزارهای نظری لازم برای فهم مسئله بسط اعتبار در سال های آغازین ۲۰۰۰ را داشته باشند، ولی اتریشی ها بر خلاف آنها چنین ابزارهایی را در اختیار داشته و دارند.

  با آنچه آمد چندان جای شگفتی نیست اگر یکی از حوزه های اصلی مورد اختلاف میان شیکاگو و وین سیاست پولی باشد؛ چیزی که میرووسکی باز به آن اشاره ای نکرده است. بسیاری از اتریشی ها هوادار انحلال بانک های مرکزی اند و استفاده از پول بازار آزاد (مانند استاندارد پایه طلای ۱۰۰ درصد) را پیشنهاد می کنند. شیکاگویی ها اعتماد نمی کنند که عرضه پول را به بازار بسپارند و بدشان نمی آید بانک مرکزی پول بی پشتوانه چاپ کند. به نظر اقتصاددانان نزدیک به مکتب شیکاگو برنامه ریزی مرکزی (دولتی) در مورد پول نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه به واقع راه حل بحران های بانکداری است.

  میرووسکی هیچ یک از این تفاوت های بنیادین را در نظر نمی گیرد. او حق دارد وقتی بانک مرکزی را به درستی نهادی نئولیبرال می داند. او ادعا می کند که تی پارتی (Tea party) در ایالات متحده یک گروه نئولیبرال است و کمی جلوتر می گوید که ران پل  (سیاستمدار لیبرتارین آمریکایی و پدر معنوی تی پارتی) می خواهد فدرال رزرو را منحل کند. میرووسکی همچنین به این اشاره می کند که ران پل پیرو سنت هایک است که از بانکداری آزاد دفاع می کند. با این حال، او ران پل را نزدیک به تی پارتی می داند و خواننده سردرگم می ماند که چگونه قهرمان (ران پل) یک گروه نئولیبرال (تی پارتی) می خواهد یک نهاد نئولیبرال (فدرال رزرو) را منحل کند و براندازد؟

  اینجاست که باز یک تناقض آشکار را شاهد هستیم که دلیلش یکی گرفتن اتریشی ها (لیبرتارین ها) و شیکاگویی ها (نئولیبرال ها) است. اگر میرووسکی توضیح می داد که ران پل پیرو اقتصاد مکتب اتریش است، برای خواننده به هیچ رو شگفت آور نبود که او با بانک مرکزی مخالف است. اما میرووسکی فقط به نزدیکی برنانکه با موضع نئولیبرال میلتون فریدمن اشاره می کند و در مورد دیگر مسائل ساکت است. او در نمی یابد که شیکاگویی ها و اتریشی ها در پرسش های اساسی که در پی آن هستند با یکدیگر تفاوت اساسی دارند و اینکه از نظر ایدئولوژی و روش شناسی یکی گرفته شوند خطایی بزرگ به شمار می آید.

  منشا آشفتگی تحلیل میرووسکی

  این آشفتگی تحلیل میرووسکی از کجا ریشه می گیرد؟ چرا او میان مکتب اتریش و شیکاگو تفکیک روشنی قائل نمی شود؟

  سه دلیل را می توان برشمرد. نخست، این دو مکتب در بسیاری از دیدگاه هایشان درباره بازار آزاد اشتراک دارند. هر دو مخالف کنترل قیمت ها، مقررات کالا و فراهم آوردن خدمات آموزشی عمومی (دولتی) هستند. با این حال چنین که در بالا آمد اختلاف هایشان کم نیست. مکتب شیکاگو از بانکداری مرکزی و مقررات ضدتراست دفاع می کند، در حالیکه اتریشی ها چنین نیستند. اگر میرووسکی به مواضع لیبرتارین بسیاری از اتریشی ها هم نگاهی انداخته بود، در می یافت که مکتب های اتریش و شیکاگو تفاوت های جدی دارند.

  دوم، هایک در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه شیکاگو تدریس می کرد و البته این دلیل خوبی نیست که او را به دیدگاه ای مکتب شیکاگو نزدیک بدانیم. در واقع هایک استاد کمیته اندیشه اجتماعی در دانشگاه شیکاگو بود، زیرا اقتصاددانان شیکاگو با حضور وی دردانشگاه اقتصاد مخالف بودند. این مخالفت هم البته دلیل روشنی داشت، هایک نقاد سرسخت رویکرد پوزیتیویستی ای بود که اقتصاددانان شیکاگو پیرو آن بودند.

  سوم، شاید محتمل ترین دلیل خطای میرووسکی همان انجمن مون پلرن باشد که اتریشی ها و شیکاگویی ها همدیگر را ملاقات می کردند. از همان آغاز و از سال ۱۹۴۷ که انجمن پایه گذاری شد از سه مکتب فکری در آن حضور داشتند: مکتب اتریش، شیکاگو و اردولیبرالیسم (نسخه آلمانی سوسیال لیبرالیسم). میزس و هایک از مکتب اتریش، واکتر اوکمن و ویلیلام روپکه از اردولیبرال ها و سرانجام جرج استیگلر، فرانک نایت و میلتون فریدمن از شیکاگویی ها.

  دو مکتب شیکاگو و اردولیبرال ها را می توان نئولیبرال دانست، هر دو با سوسیالیسم مخالفند و البته منچستریسم را هم نمی پذیرند، یعنی رویکرد لسه فر در لیبرالیسم کلاسیک را رد می کنند. اردولیبرال ها که بیشتر در کشورهای آلمانی زبان حضور دارند و همچنین شیکاگویی ها هوادار یک دولت قدرتمند اند که چارچوب بازار را تعیین کند و زندگی اقتصادی را در مسیرهای خاصی پیش ببرد. همچنین با ارائه برخی خدمات اجتماعی هم مخالفتی ندارند. از همان آغاز میان اتریشی ها و نئولیبرال ها در انجمن مون پلرن تنش وجود داشت، میزش در دهه ۱۹۵۰ می نویسد: تردیدم بیشتر و بیشتر می شود که آیا به واقع می توان با اردولیبرالیست های هوادار مداخله دولت در انجمن مون پلرن همکاری کرد.

  اگر اکنون و با نگاه مکتب اتریش به گذشته بنگریم، شاید ائتلاف با مکتب شیکاگو و دیگر نئولیبرال ها در انجمن مون پلرن خطایی استراتژیک به حساب آید. از آنجا که اتریشی ها و نئولیبرال ها  زمانی در آن انجمن با یکدیگر بودند، نویسندگانی مانند میرووسکی تمایل دارند که نئولیبرال ها را با لیبرتارین ها یکی بگیرند و تفاوتی میان دیدگاه های مکتب اتریش و شیکاگو نبینند. اتریشی ها به جای آنکه نئولیبرال ها را دوست خود برای هدفی مشترک بدانند، بهتر است آنها را دشمن دشمن خود (یعنی سوسیالیسم تمام عیار) تلقی کنند. اتریشی ها می توانستند تفاوت هایشان در ایدئولوژی و روش شناسی را در انجمن مونت پرلین روشن تر بیان کنند؛ اگر شیکاگویی ها و دیگر نئولیبرال ها در آن حضور نداشتند. بسیاری از نقدهای کلی میرووسکی به اهالی علم اقتصاد یا لیبرالیسم طرح نمی شد، مگر آنکه او تیغ نقدش را تنها متوجه مکتب شیکاگو و نئولیبرال ها می کرد.

  لینک مرجع


 

علی شمس ملقب به علیشمس انگلستان

جمعه 30 مهر 1395 12:54 ق.ظ

 

امروز آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی بنام یادگاری‌ها همراه با متن آهنگ و بهترین کیفیت ممکن در ادامه مطلب …

Download New Music By Alishmas & Mehdi Jahani Called Yadegariha Exclusive On BehMelody

اینبار آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی بنام یادگاری‌ها از رسانه مجاز به ملودی با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸

به همراه متن آهنگ یادگاری‌ها را با صدای علیشمس و مهدی جهانی و همچنین پخش آنلاین آهنگ دانلود خواهید کرد …

( بزودی از رسانه مای بهملودی – ۳ آبان ماه ۹۵ )

دانلود آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی یادگاری‌ها

علیشمس و مهدی جهانی

بیوگرافی علیشمس: علی شمس ملقب به علیش مس در سال ۱۳۶۶ تو انگلستان به دنیا آمد.از شش سال پیش به موسیقی روی آورد.
شروع به خوانندگی در سبک رپ کرد.او خیلی سریع پیشرفت کرد و با اساطیر رپ ایران همخوانی کرد از جمله ساسی مانکن و سعید کرمانی و …
او هم اکنون ساکن شمال تهران میباشد و از علایق او می شود به موسیقی,ورزش و غذا نام برد که به قول خودش غذا دوست دارم ولی چون همیشه رژیمم رعایت میکنم.علیش مس همیشه سعی میکند بیشتر آهنگهای شاد اجرا کند تا مردم را شاد کند!همچنین او پارسال نامزد کرد که به قول خودش نامزدش رو خیلی دوست داره.

اکثر کارهای اخیر او به همراه مهدی جهانی خوانده شده است و این دو هنرمند توانسته اند با هم یک زوج هنری پر طرفدار تشکیل دهند.


برچسب ها: علی ، شمس ، ملقب ، به ، علیشمس ، انگلستان ،
 

سخنان چارلی چاپلین برای موفقیت زندگی

یکشنبه 25 مهر 1395 06:54 ب.ظ

 

سخنان چارلی چاپلین برای موفقیت زندگی

 • سخنان چارلی چاپلین برای موفقیت زندگی
  سخنان چارلی چاپلین

  سخنان چارلی چاپلین

  چارلی چاپلین یکی از بازیگران مشهور جهانی است که در زمینه فیلمهای کمدی فعالیت میکرد و طرفداران بسیار زیادی دارد. او معتقد بود در حالی که مردم را میخنداند قصد دارد غیر مستقیم نکاتی را به انها بیاموزد.

  چارلی چاپلین سخنان جالب و زیبایی را از خود به یادگار گذاشته است. ما میتوانیم این سخنان را در زندگی خود بکار ببریم.

  سخنان چارلی چاپلین درباره موفقیت

  در این بخش از سایت آسان طب سخنان زیبایی از چارلی چاپلین را برایتان گرد اوری کردیم .

   

   اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه کن تا شادی ناامید نشه.

  با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه/رختخواب خرید ولی خواب نه/ساعت خرید ولی وقت نه/میتوان کتاب خرید ولی دانش نه/مقام خرید ولی احترام نه/دارو خرید ولی سلامتی نه/خون خرید ولی زندگی نه/و بالاخره میتوان قلب خرید ولی عشق را هرگز

  سخنان چارلی چاپلین برای موفقیت زندگی

  سخنان چارلی چاپلین برای موفقیت زندگی

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   

   درخشانترین تاجی که مردم بر سر می نهند، در آتش کوره ها ساخته شده است.

   

   خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نکرده است.

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   این یکی از تضادهای زندگی ما است که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام می دهد.

  افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند،فقط خندیدند…

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   نقاش کامل آن است که از هیچ برای خود سوژه بسازد.

   

   

   شکست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد!

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   

   وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.

   

   فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند که فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   

   

   انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.


   

   از لحظه ای که بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی، اما حال که به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.

   

   حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.

  * * * * * سخنان چارلی چاپلین * * * * *

   

   در دنیا جای کافی برای همه هست. پس به جای اینکه جای کسی را بگیری، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

   

   من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.

  امیدواریم از این سخنان چارلی چاپلین لذت کافی را برده باشید و بتوانید در زندگی شخصی خود برای رسیدن به کمال و موفقیت از آن استفاده کنید.

  .

  کپی برداری از این پست بدون ذکر آسان طب مجاز نمی باشد.


 

17 خواص عسل و دارچین برای درمان بیماریها

پنجشنبه 22 مهر 1395 12:37 ب.ظ

 

17 خواص عسل و دارچین برای درمان بیماریها

 • 17 خواص عسل و دارچین برای درمان بیماریها
  خواص عسل و دارچین

  خواص عسل و دارچین

  عسل و دارچین هر کدام خواص بسیار زیادی برای سلامت، پوست و مو دارند. از عسل و دارچین در طب سنتی استفاده های زیادی می شود. اما جالب است بدانید که ترکیب عسل و دارچین با هم خواصی دو چندان دارد و یک معجون جادویی است. در این بخش از سایت آسان طب برخی خواص عسل و دارچین را در اختیارتان می گذاریم .

  مهمترین خواص عسل و دارچین

  همانطور که گفتیم ترکیب عسل با دارچین خواصی فوق العاده برای بسیاری از بیماری ها و مشکلات دارد. توجه شما را به برخی از خواص عسل و دارچین جلب می کنیم.

  جلوگیری از سرطان با عسل و دارچین

  طبق بررسی های بدست امده از خواص عسل و دارچین اینست که این ترکیب سرطان های معده و استخوان را درمان میکند. برای این کار کافیست به مدت 1 ماه و 3 بار در روز، یک قاشق غذاخوری عسل  را با یک قاشق چای خوری پودر دارچین ترکیب کرده و میل کنید.

  خواص عسل و دارچین خواص عسل با دارچین

  خواص عسل و دارچین خواص عسل با دارچین

  رفع گرسنگی با عسل و دارچین

  طبق بررسی های بدست امده توسط متخصصان تغذیه شکر عسل مفید است و هیچ گونه ضرری ندارد. جالب است بدانید که مقدار مساوی عسل و دارچین برای جلوگیری از گرسنگی فوق العاده است. خواص عسل

  برای این کار کافیست نصف قاشق غذاخوری عسل و مقدار کمی پودر دارچین را در 1 لیوان آب بریزید و میل کنید.

   درمان تنفس بد 

  به گزارش آسان طب برای درمان تنفس بد و راحت نفس کشیدن از خواص عسل و دارچین استفاده کنید. برای این کار میتوانید صبح ها 1 قاشق چای خوری عسل و دارچین را با آب گرم مخلوط کنید . بنوشید.

  جلوگیری از ریزش مو  با عسل و دارچین

  برای جلوگیری از ریزش مو از خواص عسل و دارچین استفاده کنید. قبل از حمام کردن، 1 قاشق غذاخوری عسل را با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین مخلوط کنید. سپس آن را روی سر خود بمالید و 5-15 دقیقه منتظر بمانید. اکنون میتوانید موهای سرتان را بشویید.

  درمان عفونت مثانه 

  برای درمان عفونت مثانه میتوایند 2 قاشق غذاخوری عسل را با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین به همراه 1 لیوان آب گرم ترکیب کنید و میل کنید. با این کار میکروب های مثانه تان از بین میرود و عفونتتان رفع میگردد. خواص عسل

  خواص عسل و دارچین رفع درد دندان 

  اگر دندان درد داشتید سریعا  5 قاشق چایخوری عسل به همراه با 1 قاشق چای خوری پودر دارچین ترکیب کنید. خمیری به دست می اید . ان را سه بار در روز روی دندانی که درد میکند بگذارید تا درد ان را تسکین دهد.

  خواص عسل و دارچین خواص عسل با دارچین

  خواص عسل و دارچین خواص عسل با دارچین

   کاهش کلسترول با خواص عسل و دارچین

  یکی از خواص عسل و دارچین کاهش کلسترول است. اگر کلسترول بالایی دارید میتوانید 2 قاشق غذاخوری عسل به همراه با 3 قاشق چای خوری پودر دارچین را در  2 لیوان چای حل کنید. سپس آن را بنوشید. به گزارش اسان طب با خوردن ان بعد از 2 ساعت کلسترول خون به اندازه 10درصد کاهش پیدا میکند و این عالیست.

  درمان سرماخوردگی 

  برای درمان سرماخوردگی و برای درمان سرفه مزمن و سینوزیت از عسل و دارچین کمک بگیرید. به گزارش اسان طب  1 قاشق غذاخوری عسل گرم با یک چهارم قاشق چایخوری پودر دارچین را ترکیب کنید و در روز سه بار میل کنید. این روش  به کار می رود.

  درمان معده درد 

  جالب است بدانید که عسل با دارچین درد معده را تسکین می دهد. برای درمان درد معده، زخم معده و نفخ معده عسل و دارچین را ترکیب کنید و میل کنید. این مطلب کپی شده از سایت آسان طب Asanteb.com است.

   درمان بیماری قلبی 

  به گزارش آسان طب اگر دچار مشکلات قلبی هستید میتوانید از عسل و پودر دارچین خمیری تهیه کنید و آن را با نان به جای مربا میل کنید. اگر هر صبح اینکار را بکنید باعث پایین آوردن کلسترول، کاهش ضربان قلب، به راحتی نفس کشیدن، بهتر شدن جریان خون و جلوگیری از بیماری قلبی خواهد شد. همان طور که گفتیم عسل و دارچین معجونی جادویی است.

  درمان و بهبود سیستم ایمنی 

  مصرف عسل و دارچین از بدن در مقابل باکتری ها محافظت می کند و سیستم ایمنی بدن را هم تقویت خواهد کرد. همچنین طبق بررسی های بدست امده استفاده روزانه از عسل، عملکرد گلبول های سفید خون را بهتر خواهد کرد.

  درمان سوء هاضمه 

  به گزارش آسان طب برای درمان سوء هاضمه قبل از هر وعده غذایی ، پودر دارچین را روی 2 قاشق غذاخوری عسل بریزید و میل کنید. این ترکیب سبب ترشح اسید معده شده و غذای وارده به معده را هضم خواهد کرد.

  درمان آنفلوآنزا 

  عسل دارای فواید زیادی است و با خوردن ان میتوانید بیماری آنفولانزا را درمان کنید. این مطلب کپی شده از سایت آسان طب Asanteb.com است.

  افزایش طول عمر  با خواص عسل و دارچین

   نوشیدن چای با عسل و پودر دارچین پیری زودرس را نابود میکند. برای جلوگیری از پیری زودرس میتوانید 4 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق پودر دارچین را در 3 فنجان آب حل کنید. سپس این محلول را بجوشانید و مثل چای بنوشید. 4-3 بار در روز میتوانید هر بار یک چهارم فنجان از این معجون را بنوشید تا پوستی جوان داشته باشید.

   رفع تاول با عسل و دارچین

   یکی از خواص عسل و دارچین رفع تاول پوستی است. برای رفع تاول های پوستی کافیست 3 قاشق غذاخوری عسل با 1 قاشق غذاخوری پودر دارچین ترکیب کنید. سپس این خمیر را قبل از خواب، روی تاول بگذارید . صبح ان را با اب گرم بشویید.

   رفع عفونت پوستی 

   طبق بررسی هایب دست امده شما میتوانید با کمک عسل و دارچین تمام عفونت های پوستی و اگزما را از بین ببرید.

  کاهش وزن با خواص عسل و دارچین

  خب متاسفانه خیلی از افراد از مشکل اضافه وزن و چاقی رنج میبرند . یک پیشنهاد عالی برای شما استفاده از معجون عسل و دارچین است. برای تهیه این معجون کافیست 1 فنجان آب، عسل و پودر دارچین را  با هم ترکیب کرده و هر روز قبل از صبحانه با معده خالی ان را میل کنید. این معجون سبب کاهش وزن شما خواهد شد. این مطلب کپی شده از سایت آسان طب Asanteb.com است.


 

چگونه در پاییز از موهایم مراقبت کنم؟

یکشنبه 18 مهر 1395 03:37 ب.ظ

 

تقویت مو, تقویت مو از طریق راههای خانگی, تقویت مو با روش های طبیعی, تقویت موها, تقویت موهای ضعیف, درمان پروتئینی قوی, روش تقویت مو, روش های طبیعی برای تقویت مو, ماسک مو برای تقویت و استحکام مو, ماسک های طبیعی تقویت مو, مراقبت از مو, مراقبت از موها در فصل پاییز, مراقبت های خاص برای موها, مرطوب کردن بیشتر موها, مواد طبیعی برای تقویت مو, موهایم, چگونه, چگونه در پاییز از موهایم مراقبت کنم؟ - سایت زیبایی و مجله سلامتی زیباجو

 • تقویت مو, تقویت مو از طریق راههای خانگی, تقویت مو با روش های طبیعی, تقویت موها, تقویت موهای ضعیف, درمان پروتئینی قوی, روش تقویت مو, روش های طبیعی برای تقویت مو, ماسک مو برای تقویت و استحکام مو, ماسک های طبیعی تقویت مو, مراقبت از مو, مراقبت از موها در فصل پاییز, مراقبت های خاص برای موها, مرطوب کردن بیشتر موها, مواد طبیعی برای تقویت مو, موهایم, چگونه, چگونه در پاییز از موهایم مراقبت کنم؟ - سایت زیبایی و مجله سلامتی زیباجو

  چگونه در پاییز از موهایم مراقبت کنم؟

  مراقبت از مو یکی از مواردی است که در هر فصلی باید به آن توجه کنید.در هر فصل با توجه به شرایطی هوایی که دارد باید مراقبت های خاصی برای موهای تان انجام دهید. برای مراقبت از موهای تان در فصل پاییز چند نکته زیر را بدانید.

  آیا می‌دانستید فصل پاییز ممکن است برای موهای شما یک خطر بزرگ باشد؟ تغییرات آب و هوا می‌تواند به طور جدی مو‌های‌تان را به‌ هم بریزد، هم رنگش و هم بافتش را‌. ما به شما در این متن می‌گوییم که چه تغییراتی باید انجام دهید تا مو‌های‌تان در پاییز همچنان شاداب به نظر برسد‌.

  برای مراقبت از موهای تان در پاییز رطوبت را بیشتر کنید‌
  صحبت در این‌ باره را با یک پرسش آغاز می‌کنیم. آیا با پوست خشک و خارش آن که با سرد شدن هوا آشکار می‌شود، آشنا هستید‌؟ این موضوع در مورد مو‌های‌تان هم صادق است‌. تغییر فصل از تابستان به پاییز‌، زمانی است که باید ماسکی برای مو‌های‌تان استفاده کنید یا شامپو و نرم‌کننده خود را تغییر دهید تا مو‌های‌تان بتواند خود را با این تغییرات آب و هوا‌یی وفق دهد‌. به دنبال مواد مرطوب‌کننده‌ای باشید تا رطوبت مو‌های‌تان حفظ شود‌.

  برای مراقبت از موهای تان در فصل پاییز از ترکیبات طبیعی استفاده کنید
  نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشید این است که با استفاده از ترکیبات تمام طبیعی‌، جلوی خشک شدن بیشتر مو‌های خود را بگیرید‌. به گفته متخصصان پوست و مو، مواد طبیعی راه‌حل اصلی این مشکل هستند‌، زیرا مانند مواد شیمیایی و الکلی روغن مو‌های‌تان را از بین نمی‌برند‌. پیشنهاد آنها این است برای مرطوب کردن بیشتر موها از مواد طبیعی‌، ماسک ویژه روغن درمانی کراتین استفاده شود.

  برای مراقبت از موهای تان در فصل پاییز، موهای تان را تیره کنید
  تابستان یعنی با مو‌هایی که زیر دست آفتاب بوده‌اند‌‌! آیا می‌دانستید تیره کردن مو باعث می‌شود تا مو در برابر تغییرات آب و هوایی فصل پاییز مقاوم شود؟

  برای مراقبت از موهای تان در پاییز ،از حجم‌دهنده‌ها استفاده کنید
  با سردی هوا‌، رطوبت موها کمتر شده و باعث لختی مو‌ها می‌شود‌. استفاده از تقویت‌کننده به همراه اسپری حجم‌دهنده برای تقویت ریشه‌ها البته به میزان لازم کمک خوبی به بهتر شدن موهای شما در فصل پاییز می‌کند.

  استفاده از شامپوی پاک‌کننده برای مراقبت از موهای تان در فصل پاییز
  بهتر است فصل پاییز را با سم‌زدایی سرتان آغاز کنید‌؛ با استفاده از یک شامپوی پاک‌کننده به صورت یک بار در هر ۲ هفته‌. البته نکته‌ای که درباره شامپوهای پاک‌کننده باید بدانید این است که این شامپو‌ها برای مو‌های رنگ کرده مناسب نیستند‌، زیرا رنگ آن‌ها را از بین می‌برند‌. بنابراین استفاده از شامپوهای پاک‌کننده فقط برای مو‌های رنگ نشده پیشنهاد می‌شود.
  منبع : روزنامه حمایت/سیمرغ


 

خبر چیت‌چیان برای حل بحران آب

چهارشنبه 14 مهر 1395 12:54 ب.ظ

 

خبر چیت‌چیان برای حل بحران آب

 • خبر چیت‌چیان برای حل بحران آب

  حمید چیت‌چیان، اظهار کرد: سند ملی آب کشور که تدوین شده است در شورای عالی آب کشور به بحث گذاشته می‌شود و نتیجه آن در صورت نیاز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد شد و در نهایت سند کلی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در خصوص جزئیات این سند، اظهار کرد: اساس کار بر مبنای مطالعات جامع پایه‌گذاری شده که تاکنون نیز نتایج خوبی در پی داشته است.

  به گفته وی، سند ملی آب کشور در ۸۰۰ جلد تدوین و آماده شده که امیدواریم هرچه زودتر ارائه شود، چراکه قطعا تدوین و اجرای این سند می‌تواند تاثیرات مثبتی در صنعت آب داشته باشد.

  وزیر نیرو با بیان این‌که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد سند ملی آب کشور تا پایان سال قابلیت ارائه را داشته باشد، گفت: برای تدوین این سند مطالعات جامعی در حوزه آب صورت گرفته است.

   وجود بحران آب در کشور، مسئولان عالی آب را وادار به تبیین سندی در راستای بهبود وضعیت آبی ایران کرد که البته برای این موضوع نیز فشارهایی از سوی مقامات والاتر وجود داشت؛ به طوری که پیش از این معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک رئیس جمهور گفته بود که باید سندی تحت عنوان 'گزارش ملی آب"' با عنوان فرعی "تاریخ سیاسی پیدایش بحران آب در ایران" تدوین شود.

  همچنین برنامه ششم توسعه نیز تاکید ویژه ای به حل بحران آب دارد. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران آبی، تدوین "برنامه ملی آب" را راهی برای حل و یا جلوگیری از تشدیدهای بحران آبی می دانند.


 

پوشش زنده سمینار راهکار همکاران سیستم بر بستر Cloud ، چهارشنبه 14 مهرماه 13:30

چهارشنبه 14 مهر 1395 12:37 ق.ظ

 

پوشش زنده سمینار راهکار همکاران سیستم بر بستر Cloud ، چهارشنبه 14 مهرماه 13:30 - زومیت

 • پوشش زنده سمینار راهکار همکاران سیستم بر بستر Cloud ، چهارشنبه 14 مهرماه 13:30 - زومیت

  همکاران سیستم از روز ۱۴ تا ۱۷ مهرماه رویداد «باهم ۱۳۹۵» را برگزار می‌کند تا در آن ضمن ارتباطات با مشتریان جدید و قدیم خود، اقدام به برگزاری سیمنارها و کارگاه‌های تخصصی کرده تا ضمن تعامل با گروه مخاطبینش، توانایی‌های خود را در معرض عموم به نمایش بگذارد.

  همکاران سیستم که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های نرم‌افزاری کشور است، سال‌هاست در زمینه ارائه راهکارهای اداری و خدمات به شرکت‌های بزرگ و کوچک شرکت فعالیت می‌کند.

  این شرکت قصد دارد در این همایش سالانه برخی از فناوری‌های نوینی که در راهکارها و خدماتش از آن استفاده می‌کند را برای شرکت‌ها، سازمان‌ها، متخصصین نرم‌افزاری و انواع کسب‌وکارها به نمایش بگذارد.

  زومیت نیز قصد دارد پوشش مناسبی از رویداد «باهم ۱۳۹۵» داشته باشد و شما را در کم و کیف نکات برجسته این رویداد بزرگ نمایشگاهی قرار دهد.

  در این راستا سمینار راهکار همکاران سیستم بر بستر Cloud که از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه برگزار می‌شود، در زومیت به صورت متنی پوشش زنده داده می‌شود. در این مراسم همکاران سیستم از برنامه‌های خود بر بستر فناوری فضای ابری رونمایی کرده و آن را به مشتریان و مخاطبان خود عرضه کند.

  شما می‌توانید این سمینار را در این صفحه پیگیری کنید.

  این صفحه به صورت خودکار به‌روز می‌شود و نیازی به رفرش ندارد.


 

نمایش قرآن‌های خطی در مسجد سنگاپور

دوشنبه 12 مهر 1395 05:03 ب.ظ

 

نمایش قرآن‌های خطی در مسجد سنگاپور

 • نمایش قرآن‌های خطی در مسجد سنگاپور

  نمایش قرآن‌های خطی در مسجد سنگاپور

  مسجد «بعلاوی» در سنگاپور سال‌هاست که میزبان گنجینه‌ای از نسخ خطی نادر قرآن کریم و کتاب‌های اسلامی است.

  شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۱

  کد مطلب: 4969

  به گزارش «آرماگدون» ، به نقل از خبرگزاری یاهونیوز،‌ این نسخه‌های خطی توسط پدر مرحوم امام جماعت فعلی مسجد، حبیب حسن العطاس،‌ در طول سال‌های متمادی جمع‌آوری شده است.
  پدر وی که این نسخه‌ها را در خانه نگهداری می‌کرد، اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی تصمیم گرفت آن‌ها را به مسجد انتقال دهد تا همه بتوانند آن‌ها را ببینند و در مورد اسلام و حضور آن در سنگاپور بیشتر بدانند.
  در این مجموعه انواع مختلف نسخه‌های قرآن مربوط به دوره‌های مختلف و نوشته شده بر مواد گوناگون دیده می‌شود که قدیمی‌ترین ‌آن‌‌ها یک نسخه خطی مربوط به دوران امپراطوری عثمانی است.
  قدمت این قرآن که بر روی پوست گوسفند نگاشته شده و حواشی آن با نقوشی طلایی تزئین شده، به ۶۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.
  همچنین قرآن‌ها و کتاب‌های خطی اسلامی که در این گنجینه نگهداری می‌شود از کشورهای مختلف از جمله ترکیه،‌ عربستان،‌ اندونزی،‌ چین،‌ و مغولستان به سنگاپور آورده شده‌اند.
  این نسخه‌‌ها در سه ویترین شیشه‌ای بزرگ در داخل مسجد نگهداری می‌شوند و تلاش‌های زیادی برای حفظ آن‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از تأثیرات آب و هوا،‌ فرسودگی و غیره انجام می‌شود.
  Share/Save/Bookmark

  مرجع : ایکنا


 

بیوگرافی و اینستاگرام مسیح و آرش ای پی

یکشنبه 11 مهر 1395 02:04 ق.ظ

 

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرشAP دیوونه کن

در فضای وب اطلاعاتی از آرش ای پی در دسترس نیست اما حتی این فقر اطلاعات از این دو خواننده هم باعث نشده که اقبال عمومی به آنها کم باشد چرا که تنها در یک سایت موسیقی، آهنگ «بیا بازم» این دو، بیش از ۱۶ میلیون بار شنیده شده است. همچنین آهنگ «هنوز همونم» این دو، حدود ۱۰ میلیون بار شنیده شده است. آرش ای پی و مسیح در اینستاگرام به ترتیب ۲۰۱ و ۱۶۳ هزار دنبال کننده دارند.

۱- مسیح و آرش ای.پی، دو خواننده متولد ایران هستند که ظاهرا از دوران نوجوانی به خارج از کشور رفتند. نام کامل مسیح، مسیح عطاریان است. برادر او، مازیار عطاریان هم نوازنده و خواننده است. در یک سایت تخصصی موسیقی (ویکی صدا) بیوگرافی تحسین آمیزی منتشر شده و از او به عنوان یک محقق و مدرس انواع موسیقی و نیز دارای فعالیت های متعدد بین المللی یاد شده که «هفت صبح» نمی تواند چنین محتوایی را تایید کند.

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرشAP دیوونه کن


برچسب ها: مسیح ، موزیک ، دیوونه کن ، آرش ، آهنگ ، جدید ، دانلود ،
 

ارتقای کیفیت تماس‌های ویدیویی و صوتی در هنگ اوت گوگل

شنبه 10 مهر 1395 11:52 ب.ظ

 

وبلاگ نیوز » ارتقای کیفیت تماس‌های ویدیویی و صوتی در هنگ اوت گوگل

 • وبلاگ نیوز » ارتقای کیفیت تماس‌های ویدیویی و صوتی در هنگ اوت گوگل

  به گزارش «وبلاگ نیوز» و به نقل از فارس،با افزایش تعداد برنامه های همراه که برقراری تماس های صوتی و تصویری را ممکن می کنند گوگل نیز مجبور شده برای بهبود امکانات برنامه های خود دست به کار شود تا از رقبایی مانند واتس اپ متعلق به فیس بوک و وایبرعقب نیفتد.

  با افزودن این امکانات تماس های دو طرفه کاربران گوگل هنگ اوت با کیفیت بهتری انجام شده و احتمال قطع آن کاهش می یابد. از این به بعد تماس های یاد شده از طریق سرورهای گوگل صورت نمی گیرند، بلکه به شکل مستقیم و دوطرفه یا P2P انجام می شوند. این نوع تماس ها ثبات و کارآیی بیشتری دارند و وضوح صوتی و تصویری آنها بیشتر است.

  برخی کاربران هنگ اوت می گویند اطلاعیه هایی را از گوگل دریافت کرده اند که در قالب آنها به کاربران در مورد به روزرسانی مذکور اطلاع رسانی شده است. هنوز مشخص نیست کاربران نسخه iOS هنگ اون چه زمانی می توانند از این امکانات بهره مند شوند.

  انتهای پیام/.

  مخالفمموافقم (هنوز نظری داده نشده است! شما نخستین باشید!)
  Loading...

 

ساعت‌های هوشمند اندرویدی با آیفون ۷ جفت نمی‌شوند!

جمعه 9 مهر 1395 12:15 ب.ظ

 

ساعت‌های هوشمند اندرویدی با آیفون ۷ جفت نمی‌شوند! – آی‌تی‌رسان

 • ساعت‌های هوشمند اندرویدی با آیفون ۷ جفت نمی‌شوند! – آی‌تی‌رسان

  اگرچه اساسا ساعت‌های هوشمند اندرویدی می‌بایست به راحتی با آیفون‌ها جفت شوند، اما اخیرا اخباری مبنی بر عدم توانایی آیفون ۷ در جفت شدن با ساعت‌های هوشمند اندرویدی منتشر شده است.

  کمپانی گوگل هم صحت داشتن این مشکل را تایید کرده و طبق گفته گوگل دستگاه‌هایی مانند موتو ۳۶۰ V2، ایسوس ذن‌واچ، Fossil ،MK و Tag Heuer، با این مشکل مواجه هستند. اگرچه کاربران زیادی از جفت نشدن ساعت‌ هوشمند ال‌جی جی‌واچ و موتو‌ ۳۶۰ معمولی خبر داده‌اند.

  به نظر این مشکل مربوط به سخت‌افزار آیفون‌های جدید بوده، چرا که چنین موضوعی برای آیفون‌های قدیمی‌تر تاکنون به وجود نیامده است. اگر همچنان شک دارید که مشکل نرم‌افزاری در این بخش وجود دارد، بهتر است بدانید حتی آیفون‌های قدیمی که به iOS 10 به‌روز شده‌اند نیز چنین مشکلی را ندارند.

  گوگل موضوع را به کمپانی اپل گزارش داده تا این مشکل را حل کند. از طرفی اپل هم خبر از کار کردن بر روی این مشکل داده است.

  باید بخوانید:  ساعت هوشمند اچ‌‌پی با طراحی کلاسیک و زیبا رونمایی شد


 

رئیس جمهور کوبا به ایران می آید

سه شنبه 6 مهر 1395 11:16 ب.ظ

 

رئیس جمهور کوبا به ایران می آید

 • رئیس جمهور کوبا به ایران می آید
  وی همچنین به فارس گفت که محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ماه اکتبر (ماه آینده میلادی) به کوبا سفر و با همتای خود دیدار خواهد کرد.

  کسادا همچنین گفت که سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در ژانویه 2017 سفری به کوبا خواهد داشت و نشست کمیسیون مشترک بین ایران و کوبا همزمان با این سفر در هاوانا برگزار خواهد شد.

  سفیر کوبا در ادامه با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی به هاوانا عنوان کرد: در این سفر پنج قرارداد و یک یادداشت تفاهم در زمینه بهداشت و سلامت به امضا رسید و وزیر بهداشت و وزیر صنعت و معدن ایران ملاقات‌های موفقیت‌‌آمیزی با همتایان خود داشتند.

  وی همچنین به امضای دو قرارداد در زمینه بانکی بین بانک توسعه صادرات و بانک مقابل در کوبا اشاره کرد و افزود: در این سفر در خصوص مسائل مالی و پرداخت‌هایی که از گذشته بین دو کشور باقی مانده بود، صحبت شد.


 

آلبوم نغمه‌های شرقی از شادمهر عقیلی

شنبه 3 مهر 1395 03:57 ب.ظ

 

دانلود آهنگ وارث شادمهر عقیلی

آلبوم نغمه‌های شرقی نوشتار اصلی: نغمه‌های شرقی (آلبوم) نغمه‌های شرقی نام یک آلبوم بی‌کلام اثر شادمهر عقیلی است که در سبک پاپ تهیه و در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. این آلبوم در حقیقت بازسازی و تنظیم مجدد تعدادی از معروف‌ترین آهنگ‌های فریدون فروغی و گوگوش به صورت بی کلام می‌باشد. همچنین تراک شماره ۵ این آلبوم از ساخته‌های پرویز مقصدی برای احمد رضا نبی زاده می‌باشد که ورژنی تمرینی از این قطعه با صدای داریوش اقبالی هم منتشر شده است. ترک ایران و آلبوم خیالی نیست نوشتار اصلی: خیالی نیست (آلبوم) شادمهر عقیلی در سال ۱۳۸۱ به کانادا و سپس به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد.

و در آنجا موفق شد با کمپانی «نوامیدیا» قرارداد امضاء کند. هنوز چند وقتی تا انتشار اولین آلبوم او در خارج از کشور باقی‌مانده بود که ناگهان این آلبوم با کیفیت پایین در بازار ایران پخش شد. بعضی از آهنگهایی که او اصلاً قصد انتشار آنها را نداشت در این آلبوم منتشر شده بود. بعد از یک ماه از این ماجرا آلبوم او به طور رسمی و با نام خیالی نیست پخش شد. بعد از منتشر شدن این آلبوم و به دلیل وجود نداشتن سه آهنگ: باور، می‌خوام برم، فال قهوه در آلبومی که یک ماه قبل در ایران پخش شده بود بار دیگر آلبوم او این بار با این سه آهنگ جدید و با نام فال قهوه در ایران به فروش رسید.

متن آهنگ وارث شادمهر

دانلود آهنگ جدید شادمهر عقیلی وارث

مسعود صادقلو دیوونه بازی


برچسب ها: موزیک ، متن آهنگ ، آهنگ ، دانلود ، شادمهر ، وارث ،
 

بارسلونا بهترین باشگاه برای مسی است

شنبه 3 مهر 1395 12:56 ق.ظ

 

بارسلونا بهترین باشگاه برای مسی است

 • بارسلونا بهترین باشگاه برای مسی است

  جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۴

  بارسلونا بهترین باشگاه برای مسی است

  کد مطلب : 116750

  گروه ورزشی: هم بازی سابق لیونل مسی معتقد است این بازیکن آرژانتینی تیمی بهتر از بارسلونا برای ادامه فعالیت های خود پیدا نخواهد کرد.

  سسک فابرگاس هم تیمی اسبق لیونل مسی درباره حضور این بازیکن در جمع کاتالان‌ها و احتمال جدایی او گفت: از نظر من مسی بدون هیچ شکی بهترین بازیکن دنیاست و فکر می کنم بارسلونا تنها باشگاهی در دنیاست که می‌تواند به خوبی از او مراقبت کند. کاری که در سال‌های اخیر به خوبی آن را انجام داده‌ است. بارسا همواره مراقب وضعیت لئو است و به همین خاطر، بهترین باشگاه برای مسی بارسلونا است.

  بارسلونا این هفته در رقابت های لالیگا برابر اتلتیکومادرید به تساوی یک بر یک رضایت داد. در این دیدار لیونل مسی آسیب دید و به مدت سه هفته از مسابقات دور خواهد بود و این خبر نگران‌کننده‌ای برای بارسلونا است آن هم به این خاطر که مسی در ابتدای این فصل در فرم خیلی خوبی قرار داشت و گل های خوبی برای بارسلونا به ثمر رساند و غیبت او می تواند در هفته های آتی به ضرر بارسلونا تمام شود.

  فابرگاس در این رابطه گفت: مصدومیت مسی نگران کننده است و خیلی ناراحت شدم که او را در آن وضعیت دیدم. خوشبختانه مشکل او جدی نیست و فکر می کنم به خوبی این مصدومیت را پشت سر بگذارد.
  چلسی در دومین دیدار خود در جام اتحادیه در حالی برابر لسترسیتی درخشید که سسک فابرگاس را در ترکیب خود داشت. در این دیدار ابتدا لستر با دو گل از چلسی پیش افتاد ولی در ادامه چلسی چهار بار دروازه لستر را باز کرد که فابرگاس توانست دو بار برای تیمش گلزنی کند. این بازیکن اسپانیایی که این فصل اغلب نیمکت نشین بوده است می گوید این نمایش او باعث خواهد شد تا منقدانش سکوت کنند. او درباره این موضوع گفت: بارها گفته ام که مشکلی با کونته ندارم و کاملا در خدمت تیم خواهم بود. از فرصتی که در بازی با لسترسیتی نصیبم شد خوشحالم و فکر می کنم حالا منتقدانم باید سکوت کنند.
  چلسی این هفته باید در داربی شهر لندن برابر آرسنال به میدان برود.


  ۰

  داغ کنید
 

دختــرانِ دود!

چهارشنبه 31 شهریور 1395 04:04 ب.ظ

 

میگنا - دختــرانِ دود!

 • میگنا - دختــرانِ دود!
  به گزارش فرارو، اخیرا رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران سفره‌خانه‌ها تاکید کرده که ورود بانوان به قهوه‌خانه‌های معمولی غیرقانونی است. به گفته او در سفره‌خانه‌ها هم نباید به زنان سرویس قلیان داده شود.
  این موضوع اصلا چیز جدیدی نیست. سال‌هاست در سفره‌خانه‌ها به زنان و به خصوص زنانی که مردی همراهشان نباشد سرویس قلیان نمی‌دهند.

  البته این ممنوعیت هیچ‌وقت همه‌گیر نشده‌ است. بسیاری از سفره‌خانه‌ها، به‌خصوصی سفره‌خانه‌های شمال شهر، اجرای این قانون را تنها موکول می‌کنند به زمانی که بازرسی از راه برسد.

  سفره‌خانه‌دارها می‌گویند بخش زیادی از مشتریانشان همین زنان یا دخترانی هستند که هدفشان از آمدن به سفره‌خانه‌ها قلیان کشیدن است.

  این گفته پر بیراه نیست. کافی است همین آخر هفته سری به دربند، درکه و فرحزاد بزنیم؛ زنان و دختران در فراغتی که دارند به این مکان‌ها می‌آیند تا به قول خودشان تفریحی داشته باشند؛ هرچند مضر.

  همین است که برخی مطالعات و آمارها می‌گویند مصرف قلیان توسط زنان زیاد شده است.

  اردیبهشت امسال رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت مطالعات پراکنده نشان داده که مصرف قلیان در زنان رشد زیادی داشته و رشد آن در میان زنان بیش‌تر از مردان است.

  دبیر ستاد کنترل دخانیات هم بر این اساس نسبت به افزایش مصرف قلیان میان دختران ابراز نگرانی کرده.

  او گفته نگرانی زمانی تشدید می‌شود که قلیان در خانواده و در کنار کودکان مصرف می‌شود.

  این نگرانی که فشار زیادی روی قلیان‌سراها و سفره‌خانه‌ها و حتی خود زنان وارد می‌کند، مخالفان زیادی هم دارد.

  برخی مسئولین با این جریان شنا نمی‌کنند. آن‌ها معتقدند بهتر است از این فشار کم شود.

  رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکی از کسانی است که به تاکید بر ممنوعیت ورود زنان به سفره‌خانه‌ها انتقاد دارد.

  علی نجفی در برنامه‌ای تلویزیونی گفته "علما می‌گویند هرچیز که منع کنید انسان حریص می‌شود... اگر بناست قلیان باشد برای زن و مرد نباید متفاوت باشد".

  او در همین رابطه پرسیده که "ببینید ما چقدر امکان تحرک، تفریح و حتی نفس کشیدن برای مردم باقی گذاشته‌ایم"؟

  کارشناسان زیادی هم با این نظر همراه هستند. آن‌ها می‌گویند نباید بر سر موضوعاتی همچون قلیان‌کشیدن تا این حد فشار برجامعه وارد کنیم.

  فرید براتی از جمله مسئولان و کارشناسانی است که می‌گوید باید حساسیت نسبت به قلیان‌کشیدن زنان را کم کنیم و به سراغ شرایطی برویم که منجر به افزایش قلیان کشیدن زنان می‌شود.

  چرا زنان قلیان‌کشیدن را دوست دارند؟
  او در ابتدا این سئوال را مطرح می‌کند که چرا اصلا زنان قلیان می‌کشند؟ براتی در پاسخ به این سئوال می‌گوید: اولین و مشخص‌ترین پاسخ این است: تفریح و جایگزین دیگری ندارند. ما حتی آلترناتیوها یا جایگزین‌های دیگری همچون موسیقی را هم در جامعه کاهش داده‌ایم.

  رییس سابق پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی درباره دلایل دیگر توضیح داد: شرایط زندگی مدرن امروز به گونه‌ای است که جایگزین‌های موجود می‌توانند خلاءهای موجود را رفع کنند. این درحالی‌است که ما در حال محدودکردن گزینه‌های تفریح یا سرگرمی در جامعه ایران هستیم.

  او دلیل دیگر را مُد نامید و ادامه داد: قلیان کشیدن زنان و دختران را باید نوعی مُد هم دانست. البته در قدیم هم قلیان نقش پر رنگی داشت اما امروز فراوانی این بیش‌تر شده‌است.

  وی تاکید کرد: قلیان برخلاف دخانیات یا مواد مخدری که انفرادی مصرف می‌شوند یک امر جمعی است.

  براتی در ادامه توضیح داد: از همین رو می‌توان مصرف قلیان در جامعه را به مصرف الکل شبیه دانست. در بسیاری جوامع الکل بیش‌تر به طور جمعی مصرف می‌شود.

  او درباره دلیل دیگر زیاد شدن استعمال قلیان توسط دختران و زنان به به فشارهایی اشاره کرد که بر روی آنهاست.

  این کارشناس گفت: آن‌ها خواسته‌اند از این طریق زمانی برای کاهش فشارهای اجتماعی موجود داشته باشند.

  چرا انقدر حساسیم؟
  فرید براتی در ادامه به این سئوال پاسخ داد که آیا نیاز است که تا این حد حد هشدار و محدودیت نسبت به قلیان‌کشیدنِ زنان جامعه وجود داشته باشد؟ وی گفت: من معتقدم که حساسیت ایجاد شده در میان مسئولان حساسیتی است که نسبت به بسیاری از مسائل وجود ندارد. چرا ما نسبت به خوردن پفک و یا روغن پالم تا این حد حساسیت نداریم؟

  این روان‌شناس همچنین معتقد است ما در جامعه‌ای هستیم که از طرفی در پی راه‌اندازی اتاق تزریق برای بخشی از جامعه معتادان هستیم و از طرف دیگر هنوز نسبت به استعمال قلیان توسط زنان در قهوه‌خانه‌ها حساسیت داریم.

  این کارشناس با این مثال نتیجه می‌گیرد که جامعه ما توازن ندارد.

  این پژوهش‌گر همچنین در ادامه گفت: از طرفی از نظر من حضور زنان در مکان‌هایی مانند قهوه‌خانه‌ها می‌تواند این مکان‌ها را از محیط‌هایی آنرمال به محیط‌هایی هنجارمندتر تبدیل کند.

  براتی با اشاره به بی‌فایده بودن ممنوعیت‌ها تشریح کرد: وظیفه مسئولان اطلاع‌رسانی است. بگیر و ببند و ممنوعیت نباید داشته باشیم. قلیان کشیدن یکی از راه‌های معدود تخلیه روانی نسلی است که جایگزین دیگر ندارد.

  وی همچنین در پاسخ به این‌که چرا مسئولان ممنوعیت‌های جنسیتی برای مصرف قلیان اعمال می‌کنند؟ تاکید کرد: از نظر من داشتن نگرش تبعیض‌آمیز در این‌باره خودبه‌خود باعثِ تشدید وضعیت خواهد شد.

  رییس سابق پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین گفت: اگر دائم بر این طبل بکوبیم که سیگار کشیدن یا قلیان کشیدن زنان بد است، ناخواسته استعمال این دو را تبلیغ هم می‌کنیم.

  وی با اشاره به مباحث روان‌شناسی اجتماعی ادامه داد: چرا نگرش‌ها به رفتارهای موردانتظار نمی‌انجامند؟ علم روان‌شناسی پاسخ می‌دهد برای آن‌که نگرشی در رفتار موثر باشد باید درونی شده باشد نه اینکه انگیزه‌های بیرونی فرد را مجبور به انجام‌ندادن کاری کنند.

  به گفته این کارشناس در جامعه ایران بسیاری از این نگرش‌ها درونی نمی‌شوند به این‌دلیل که ما بر روی ترس، شرم، احساس گناه و پاداش کار می‌کنیم و درنتیجه اثری نمی‌بینیم.

  اگر بخواهیم راه‌حلی بدهیم آن چیست؟
  براتی در پاسخ تاکید کرد: اگر بخواهیم راه‌حلی برای جلوگیری از ضررهای استعمال قلیان بدهیم اول از همه باید حساسیت‌ها را کم کنیم.

  وی همچنین در ادامه داد: راه‌حل دیگر اینکه احساسِ گناه در جامعه ایجاد نکنیم و دائما بر روی دختران و زنانی که سیگار یا قلیان می‌کشند برچسب نزنیم؛ چرا که آنرمال نشان دادن یک وضعیت خود ایجادکننده همان وضعیت است.

  این روان‌شناس گفت: وظیفه ما و متخصصینی که بر ضررهای قلیان تاکید می‌کنند این است که اطلاع رسانی کنیم. اگر این اطلاع‌رسانی به رفتار موردِ نظر تبدیل نشد باید متوجه باشیم که پایِ شرایط دیگری درمیان است.

  فرید براتی در نهایت نتیجه گرفت: همه می‌دانند که قطران سیگار خطر سرطان دارد، اما در جامعه‌ای که جایگزین‌های بهتری وجود ندارد نگرانی از ابتلا به سرطان نمی‌تواند مانعی بر سیگارکشیدن باشد.

  البته به اعتقاد این کارشناس و دیگر کارشناسان نمی‌توان منکر ضررهای قلیان برای سلامتی شد. اما به نظر می‌رسد عوامل دیگر آن‌قدر قوت دارند که زنان و دختران را نسبت به ضررهای قلیان بی‌تفاوت کرده است. آن عوامل را دریابیم...


 

تعداد کل صفحات ( 23 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...